Alarmsüsteemid

Autoalarm on elektrooniline seade, mille ülesandeks on anda helisignaali ja optilisi märguandeid kui volitamata isik avab kas auto ukse, luugi või häirib alarmi andureid (salongiandur, kallutusandur, põrutusandur jne.).

 

NB! Autoalarmi töökindlusest suure osa moodustab paigaldus. Võimalusel vältige kahtlase mainega paigalduskohti ja kasutage kogemustega paigaldajate teenuseid.

 

Muutuv kood - autoalarmi puldi kood muutub automaatselt iga valvesse ja valvest maha lülitamisega. Sellise ehitusega pultide puhul ei saa autoalarmi valvest maha lülitada sama koodiga, millega auto valvesse lülitati.

 

Salongi- ehk mahuandur - andur, mis reageerib liikumisele auto salongis. Kinnistele autodele soovitame paigaldada ultraheli salongianduri ja lahtistele autodele mikrolaine salongianduri.

 

Tasakaalu- ehk kallutusandur - andur, mis reageerib auto asendi muutustele, näiteks velgede vargus, pukseerimine jne. Kaasaegsed tasakaaluandurid on väga valehäirekindlad, mis ei reageeri tuule poolt tekitatud kõikumisele.

 

Löögi- ehk põrutusandur - andur, mis reageerib põrutusele auto kere või rattaste vastu. Löögianduri nõrgaks küljeks on valehäired, mis on põhjustatud ennekõike vibratsioonist (raudtee, suured autod, ilutulestik jne.). Sellest tulenevalt ei ole löögiandurit üheski kaasaegses alarmikomplektis, küllaga on löögiandurit võimalik osta eraldi.

 

Autonoomse toitega sireen ehk akusireen - sireen, mille korpusesse on ehitatud lisatoiteallikas. Selline sireen töötab (karjub) edasi ka siis kui on läbi lõigatud näiteks auto aku või sireeni enda juhtmed.

 

Komfortfunktsiooni juhtimine - komfortfunktsioon võimaldab auto aknad ja katuseluugi sulgeda auto ukse lukust hoides seda pikemalt lukustamisasendis. Komfortfunktsiooni juhtimine võimaldab seda funktsiooni aktiveerida automaatselt alarmi sisselülitamisel.

 

 

  Tagasi       Üles
´hall