• image

  Info ja broneerimine
  +372 50 47169

 • image

  Avatud
  E - R 8.00 - 17.00

Turvaseadmed

Kas Teie autol on ikka alarmsüsteem?

Enamus luksusautosid ja ka järjest rohkem keskklassi autosid on varustatud keskluku juhtimiseks tehasepuldiga, mis aga ei tähenda veel, et auto on varustatud autoalarmiga. Kui auto on varustatud tehasealarmiga, tuleks pöörata tähelepanu asjaolule, et originaalpuldist sisselülitatud alarm ei lülituks mingil juhul välja auto ukse võtmega lahtikeeramisel. Kui tehasealarm lülitub välja auto ukse võtmega lahtikeeramisel, tuleks pöörduda auto margikohase esindaja poole ja paluda alarm ümber seadistada ehk keelata alarmi väljalülitumine ukselukkudest. Kui alarmi lülitab ukselukust välja originaalvõti, siis enamus juhtudel teeb seda ka autovaraste poolt kasutatav titaanvõti. Reeglina saab seda funktsiooni keelata margikohase diagnostikaseadmega. Kui Teil tekib kahtlus alarmi olemasolust, pöörduge kindlasti meie poole, anname TASUTA hinnangu Teie auto turvaseadmetele.

 Alarmsüsteemi puudumisel soovitatame paigaldada tehase- või lisaalarmsüsteem. Alarmsüsteemi valikul soovitame kindlasti valida alarmikomplekti, kus on olemas ka salongi- ehk mahuandur ja võimaluse korral ka autonoomse toitega sireen . Alarmitootjatest soovitame eelistada mõnda tuntumatest, sest reeglina on tuntud firmade toodang küll mõnevõrra kallim, aga kindlasti turvalisem ja läbimõeldum, kui seda on tundmatute tootjate toodang.

 Kas paigaldada tehasepuldist juhitav või lisapuldist juhitav alarmsüsteem?

 Kindlasti on mugavam kasutada alarmsüsteemi, mis töötab auto tehasepuldist – väiksem võtmekimp taskus ja üldjuhul on tehasepulti ka igapäevaselt mugavam kasutada. Enne otsuse tegemist, tuleks veenduda, et on olemas kaks tehasepulti. Kui on ainult üks tehasepult, soovitame eelnevalt auto margikohasest esindusest täpsustada lisapuldi tellimise võimalust ja hinda. Praktika on näidanud, et teatud automarkide puhul maksab lisapult rohkem, kui paigaldatav alarmsüsteem. Meie poolt pakutavad alarmid leiate TURVASEADMETE  alt. Lisapuldist juhitavat alarmsüsteemi  saab paigaldada autodele, millel on olemas ka tehasepult  va. digitaalselt juhitavad ehk CAN  tehnoloogiat kasutavad autod.

 Tehaseimmo või lisaimmo?

Suurem osa tänapäeval kasutuses olevatest autodest on varustatud transponder tüüpi tehasimmoga. Kõikide tehaseimmode paigaldus on standartne. Kui autode ärandajad leiavad võimaluse ühe automudeli tehaseimmo kahjutuks tegemiseks, on kaitsetud kõik sellised automudelid. Praktika on seda tõestanud automarkidega nagu Audi A6, VW Passat, BMW X5, Toyota Land Cruiser jne. Lisaks eelnevale on esinenud palju juhtumeid, kus auto ärandatakse võtmete varguse teel. Võtmete varguse puhul tehaseimmo kasutegur on olematu, sellepärast soovitame alarmsüsteemi olemasolul paigaaldada lisaks tehaseimmole ka LISAIMMO. Lisaimmo paigaldus ei ole standartne ja on autovargale lisatakistuseks ning praktikas tihti ka ainsaks ärandamist takistanud teguriks üldse. Seega on lisaimmo kasutegur ärandamiskatse korral suurem, kui tehaseimmol.

Mida saab auto omanik auto kaitseks ise teha?

 • Paigaldada autole kvaliteetsed turvaseadmed (lisaalarm, lisaimmo).
 • Kasutage tunnustatud turvaseadmete paigaldajate teenuseid, näiteks kindlustusfirmade koostööpartnereid.
 • Autot ei tasuks parkida ööseks kõrvalisse kohta.
 • Hoidke auto võtmeid võõraste jaoks kättesaamatus kohas.
 • Ärge kandke lisaimmo võtit või kaarte auto võtmetega ühes kimbus.
 • Ärge usaldage auto võtmeid võõraste isikute kätte tundmatutes remondiettevõtetes või pesulates
 • Autot teenindusse andes pange lisaimmo teenindusreziimi ja jätke lisaimmo võtmed enda kätte.
 • Auto teenindusest tagasi saades kontrollige turvaseadmete korrasolekut.

NB! Kõik CarHouse OÜ poolt pakutavad turvaseadmed vastavad EL nõuetele ja omavad kõikide Eesti kindlustusseltside heakskiitu. Meie juurest on võimalik saada tasuta konsultatsiooni auto turvaseadmete töökorra ja olemasolu kohta. Vajadusel anname nõu ja soovitusi, kuidas auto turvalisemaks muuta. Konsultatsiooniks palume eelnevalt aeg broneerida.

Küsi pakkumist